Aankoop

Het begeleiden geschiedt soms op eigen initiatief, waarbij in een later stadium de geschikte partners worden gezocht en gevonden, in opdracht voor Beleggers, Verenigingen of Particulieren. Soms vanuit het motief van een lucratieve exploitatie, soms vanuit een visie op toekomstige ontwikkelingen, zoals het veranderen van de bestemming, het bij ver – of herbouwen van het project – het ontwikkelen van initiatieven daartoe, het onderhouden van contacten met architecten – en gemeentelijke instanties. En uiteraard de particulier die advies en begeleiding wenst bij de aankoop van een woning helpen wij graag verder.

Verhuur

Een van de activiteiten van Klijn Onroerend Goed Advies, is het verhuren van onroerend goed. Niet als woningbouwvereniging, maar in opdracht van derden. Desgewenst, inclusief onderhoud, administratie en andere bijkomende dienstverlening, kortom het gehele financiële en technische beheer van uw onroerende zaak.

Onderhoud

Het technisch onderhoud aan gebouwen van derden behoort eveneens tot de vele activiteiten van Klijn Onroerend Goed Advies U biedt. Bij voorkomende gebreken of problemen selecteert Klijn Onroerend Goed Advies de juiste specialisten, vraagt kosten begrotingen aan, besteedt de werkzaamheden uit en houdt toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden. Hierbij maakt Klijn Onroerend Goed Advies o.a. gebruik van een aantal betrouwbare bedrijven en specialisten.

Technisch Beheer

Particulieren, beleggers, exploitanten en ook eigenaars van grote onroerend goed complexen kunnen het technisch beheer van de betreffende gebouwen uitbesteden aan Klijn Onroerend Goed Advies.

Financieel Beheer

Tot de vele activiteiten van Klijn Onroerend Goed Advies behoort ook het financiële beheer van woningen, wooncomplexen en bedrijfsmatig onroerend goed. Bij deze werkzaamheden komen ook het verzenden van de huurnota’s en de incasso daarvan aan de orde. Zo nodig worden bij huurachterstand(en) de nodige maatregelen getroffenen en worden eventuele uitzettingen geregeld.

Teamwork

Belangrijk bij het ontwikkelen en realiseren van projecten is het vinden en bij elkaar brengen van de juiste participanten en partners. Dit vereist een grote kennis van de markt en een helder inzicht van de factoren die daarop van invloed zijn. Alsook een uitgebreid netwerk van mensen, ondernemers en specialisten, die een zinvolle en voor alle partijen lucratieve bijdrage kunnen leveren. Klijn Onroerend Goed Advies fungeert daarbij als een spin in het web. Kent alles en iedereen op dit gebied. En is als geen ander in staat voor elk project een topteam bijeen te brengen.